top of page
logo_png.png

О удружењу

Циљ „УПРС“ је побољшање положаја помораца у Републици Србији, залагање за унапређење едукације помораца, као и поспешивање сарадње и комуникације међу поморцима Републике Србије.

Удружење обавља следеће делатности:


-Прати и промовише домаће и међународне прописе, стандарде и препоруке из области поморства и поморског законодавства.

 - Прати, промовише и објављује информације о поморском саобраћају, поморском законодавству, новим технологијама у области поморског транспорта, систему поморског образовања и обуке, очувању и заштити животне средине, као и другим областима из делокруга рада.

- Указује на проблеме, промовише и учествује у проналажењу решења и давању конкретних предлога из области свог деловања.

- Повезује државни, приватни, невладин сектор и грађане у циљу боље међусобне сарадње и остваривању заједничких циљева.

Old World Map
ГЛАВНА: Welcome

АКТИВНОСТИ

НАПРАВИМО РАЗЛИКУ

УПРС је невладино, струковно, добровољно и непрофитабилно удружење.

Циљ „УПРС“ је побољшање положаја помораца у Републици Србији, залагање за унапређење едукације помораца, као и поспешивање сарадње и комуникације међу поморцима Републике Србије.

Модернизовање  едукације младог кадра.

Указивање на пропусте надлежних органа у регулисању области поморства.

Заједнички наступ свих чланова пред домаћим и страним релевантним институцијама.

Ship's Wheel
Spacecraft in Orbit

ЧЛАНОВИ

Члан УПРС може бити сваки држављанин/држављанка Републике Србије запослени у поморској индустрији.

ЧЛАНАРИНА

У линку испод погледајте пример налога за уплату на годишњем нивоу, потребно га је читко попунити и потписан доставити 

електронском поштом.

ЦЕНА ЧЛАНАРИНЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА ИЗНОСИ 2000 дин

ПРИДРУЖИ СЕ

У линку испод налази се електронска верзија приступнице УДРУЖЕЊА ПОМОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЛАВНА: What We Do

„Navigare necesse est, vivere non est necesse.“

„Живети се не мора, пловити се мора.“

Gnaeus Pompeius Magnus

Гнеј Помпеј Велики

ПРЕУЗИМАЊА

СТАТУТ

ЗАКОН О ПОМОРСКОЈ ПЛОВИДБИ

МЛЦ 2006

ГЛАВНА: Contact

КОНТАКТИРАЈ НАС

Милоша Поцерца 2

11000 Београд, Србија

  • googlePlaces
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube
  • LinkedIn Social Icon

Ваша порука је успешно послата

bottom of page