top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Дигитализација Лучке капетаније Београд

Након састанка са помоћником министра за водни саобраћај господином Предрагом Петровићем, од стране МГСИ тражен је модел (пројекат) по коме би поморци могли да се укључе у процес дигитализације. Управни Одбор је са великим задовољством приступио теми и направио елаборат који је на писарници званично достављен МГСИ (сектору за водни саобраћај). Дотакли смо се и тренутно најважније теме, теме опорезивања и са овим елаборатом у сарадњи са МГСИ покушали да скренемо пажњу на праве проблеме и уједно урадимо нешто здраво и племенито за нашу земљу и поморце.ЕЛАБОРАТ


У последње време, дигитализација је постала неизбежан процес у свим сферама живота. То укључује и традиционалне институције, као што је Лучка капетанија Београд, која се бави управљањем и контролом на пловним рекама у Србији као и поморцима у међународном транспорту који имају држављанство Републике Србије.

У циљу побољшања пословног окружења и повећања ефикасности својих услуга, Лучка капетанија Београд требала би да се упусти у дигитализацију.


У овом елаборату ће бити представљен процес дигитализације Лучке капетаније Београд, који обухвата увођење нових информатичких решења и технологија, као и промене у пословним процесима и организацији рада. Овај елаборат има за циљ да пружи детаљан увид у примену дигиталних технологија у Лучкој капетанији Београд, као и да представи предности и предизазове који су са њима повезани.


Дигитална платформа ће бити направљена једноставно, да служи поморцима, Лучкој капетанији и Републици Србији. Сви поморци држављани Републике Србије дужни су да направе свој профил на дигиталној платформи.


Предности:

• Држава ће знати тачан број помораца који ће бити убачени у систем.

• На свом профилу поморац има сва своја документа.

• Поморац може да аплицира онлајн за издавање матрикуле, СИД-а (индентификациона картица) и свих бревета.

• Поморац може да изврши уплату за обнављање и полагање свих бревета и докумената онлајн на свом профилу.

• Поморац може да прати распоред полагања бревета и такође да аплицира за исте без одласка у Лучку капетанију Београд.

• Поморац у сваком моменту са свог профила може да постави питање онлајн чатом.

• Приликом издавања неког од докумената Лучка капетанија Београд убацује скениран документ на профил поморца.

• Обострана употреба профила где поморац и Лучка капетанија имају приступ профилу

(Нпр. ако поморац обнавља матрикулу, поднесе сва документа онлајн, изврши уплату и по изради матрикуле или СИД-а добије мејл да може доћи у Лучку капетанију Београд да подигне оригинал).

• Смањују се редови и гужва у Лучкој капетанији Београд.

• Смањују се трошкови поморца који би тако најмање два или више пута морао физички да долази у Лучку капетанију Београд.

• Поморац и службеници у Лучкој капетанији Београд имају увид у рок важења

докумената онлајн.

• Увид у то да ли је поморац на броду или кући.

• При обнови бревета (сертификата) поморац не би имао обавезу да физички одлази у

Лучку капетанију Београд, што умањује непотребне издатке помораца који живе у другим градовима Републике Србије.

• Лекарско уверење не би било потребно да се уписује у СИД (индентификациона картица), да би Вам важило две године ради обнове докумената.

• Поморац своје лекарско уверење може сачувати на свом профилу у дигиталној

платформи. Додали бисмо да поморцу на мејл стигне порука упозорења уколико његов

документ истиче за шест (6) месеци.

• У склопу ове дигиталне платформе јако је важна опција убацивања пореза и доприноса, ПИО и здравственог осигурања, где би поморац у сваком тренутку могао да провери свој статус. Јер из ове базе података управо за порезе и доприносе и пензионо и социјално могу се извући све потребне информације које би Лучка капетанија Београд мејлом проследила поморцу и пореској управи без икаквих одлазака и гужви у редовима.

• Приликом искрцаја, поморац не мора физички да одлази у Лучку капетанију на оверу укрцања, једноставно скенирану матрикулу или СИД (индентификациона картица) сачува на свој профил по провери докумената од стране Лучке капетаније Београд.


ПЛАН ИЗРАДЕ:

Република Србија треба да финансира израду дигиталне платформе преко тендера. Следећи корак би био анализа и упоређивање различитих дигиталних платформи које би могле да буду коришћене за реализацију плана дигитализације Лучке капетаније Београд.


Ово укључује анализу предности и мана сваке платформе, као и техничке захтеве и трошкове. Могуће је истражити и опцију развоја нове дигиталне платформе која би била прилагођена потребама Лучке капетаније Београд.


Када се одабере платформа, следећи корак је развој и имплементација софтвера за управљање свим аспектима пословања Лучке капетаније Београд. Ово може укључивати софтвер који је повезан са Пореском Управом преко Е - Управе.


Софтвер би такође требало да буде побољшан увођењем нових функција које ће обезбедити заштиту података и приватности, који би био у складу са Законом о заштити података о личности.


Узимајући у обзир тај план дигитализације, укључујући опцију опорезивања преко дигиталне платформе, то би требало да има знатан утицај на пословање Лучке капетаније Београд. Ово би могло довести до повећања ефикасности, смањења трошкова и бољег управљања ресурсима, што би се на крају могло одразити бољим услугама за кориснике и повећању прихода односно пуњењу буџета Републике Србије.


Радну групу на овој дигиталној реформи чинили би:

1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије (сектор за поморство, лучка капетанија Београд)

2. Удружење помораца Републике Србије (идејни творац пројекта)

3. ИТ фирма/инжињер из Републике Србије

4. Министарство Финасија и Пореска Управа

5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

6. Министарство здравља


Укључивањем дигитализације у рад Лучке капетаније Београд, значајно се повећава ефикасност и брзина обраде података. Ова нова дигитална платформа омогућава једноставно и брзо приступање свим релевантним информацијама за поморце и службенике Лучке капетаније Београд.


Овај нови систем такође смањује потребу за физичким присуством помораца у капетанији, што значајно штеди време и новац. Додатно, поморци су у могућности да налоге уплате изврше онлајн, што олакшава процес обраде и минимализује грешке приликом ручног обрађивања уплата.


Уз све ове предности, важно је напоменути да је нови систем сигуран и заштићен од непожељних улаза и хаковања. Са оваквом иновацијом, Лучка капетанија Београд поставља нови стандард у области пружања услуга за поморце и службенике у поморском сектору.


Уз већ постојећу Лучку капетанију Београд, будућа Национална академија за обуку помораца ће такође бити у могућности да има користи од ове дигиталне платформе. Отварањем Националне академије за обуку помораца, број помораца који се обучавају може се повећати, што ће довести до већег обима послова у Лучкој капетанији Београд.


Ова промена ће такође бити корисна за саму поморску индустрију, јер ће се повећати број квалификованих помораца који су спремни за рад на бродовима. Корист дигитализације имају не само Лучка капетанија и поморци, већ и Национална академија за обуку помораца, целокупна поморска индустрија као и Република Србија. Укратко, дигитализација Лучке капетаније Београд представља знатан напредак у области пружања услуга за поморце и службенике, што је на дугорочном плану од изузетног значаја за српску економију и развој поморских делатности.


Овај елаборат написан је од стране Управног Одбора Удружења помораца Републике Србије са циљем дефинисања и унапређења статуса помораца Републике Србије у нади да ће поморци као јако битан део овог друштва бити препознати од надлежних институција.


Дана 23.03.2023, Београд

Управни Одбор Удружења помораца Републике Србије:

Бошко Шекеровић

Стефан Царевић

Јован Јовичић

Младен Царевић

Војо Вукојичић

234 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page