top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Допуна иницијативе за решавање статуса помораца

Драги чланови и заинтересована јавности,


Управни одбор, у сарадњи са радном групом Удружења помораца Републике Србије, дошао је до сазнања да је у јануару 2015. године у Службеном гласнику објављена Стратегија развоја водног саобраћаја 2015/2025, потписана од стране тадашњег председника Владе Александра Вучића. На основу тога, упутили смо допуну наше иницијативе за решавање статуса помораца на адресе Владе Републике Србије и надлежних министарстава.


Ова допуна је истакла неопходност да се позабавимо социјалном и правном заштитом помораца, као и порезом на доходак за поморце који проведу 174 дана у међународном саобраћају.


Стратегија је истакла да је потребно обезбедити социјалну и правну заштиту помораца кроз регулисање радних односа, као и омогућавањем здравственог осигурања за поморце и њихове породице. Уз то, порез на доходак за поморце који проведу 174 дана у међународном саобраћају треба да буде усаглашен са међународним стандардима и да буде прихватљив за поморце.


Овај предлог допуне структурно решава проблеме који су били присутни у претходном законодавству и обезбеђује бољи статус помораца у Републици Србији. УПРС очекује да ће ова допуна бити позитивно прихваћена и да ће се статус помораца значајно унапредити.


Реформа за поморце у Републици Србији допринеће повећању заинтересованости за стицање поморских звања и повећању тражње за поморцима из Републике Србије. Реформа ће поморцима у међународној пловидби омогућити стицање права на обавезно пензијско и здравствено осигурање по повлашћеним условима, као и ослобађање од плаћања пореза на доходак за поморце који проведу у међународној пловидби дуже од 174 дана. Ове мере су већ препознате у оквиру Саопштења Европске комисије о преиспитивању социјалног законодавства у циљу повећања и подизања квалитета рада помораца у Европској унији. Имплементација ових мера ће помоћи да поморци из Републике Србије постану конкурентнији на светском тржишту рада.1,048 views2 comments

2 Comments


Sasha B
Sasha B
May 10, 2023

https://www.aul.gov.rs/usvojena-strategija-razvoja-vodnog-saobracaja-republike-srbije-2015-2025

Like

Miss Feynman
Miss Feynman
May 08, 2023

Postovani, da li imate neke konkretnije informacije na temu trenutno goreceg problema - poreza koji je stigao, a koji neki placamo, i jos uvek nismo dobili resenje na zalbu. Hvala.

Like
bottom of page