top of page
Search

Међуресорна радна група

Драги поморци, чланови Удружења помораца Републике Србије, заинтересована јавности.


С радошћу желимо да Вас обавестимо о успешном исходу наших захтева који су предати Влади Републике Србије и Министарству финансија на прошлом протесту.


Као резултат прихватања наших захтева, решењем МГСИ и уз сагласност Владе Републике Србије, оформљена је међуресорна радна група која ће се посветити решавању пореског третмана помораца у Републици Србији, као и питањем статуса, права и обавеза помораца, и основаности Предлога поднетог од стране Удружења помораца Републике Србије. 


Ова радна група ће се састојати од стручњака из:


-Министарства финансија;

-Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

-Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

-Министарства здравља;

-Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

-Републичког фонда за здравствено осигурање;

- Удружења помораца Републике Србије. 


Заједно ћемо радити на томе да се створи праведан систем пореског обрачуна за поморце Републике Србије.


Ова вест је показатељ снаге и утемељености УПРС-а, али и јасног става МГСИ у вези са важношћу поморачке индустрије и наших чланова. 


Сви заједно смо допринели овом успеху, и у наставку ћемо Вас информисати о напредовању међуресорне радне групе и свим важним догађајима.


Хвала вам на вашој подршци и ангажовању на овом важном питању. Заједно смо јачи и само тако можемо да остваримо позитивне промене за све поморце у Републици Србији.


С поштовањем,


Управни одбор

Удружење помораца Републике Србије

1,226 views1 comment
bottom of page