top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед актуелне ситуације у свету разумемо појачану потребу за ангажовањем стручног кадра.

По извештају УН (05. јануар 2022. Године) велики број помораца ће услед новонастале ситуације, директно или индиректно, остати без посла.


Званични подаци су да је 2020. године Русија имала 198123 поморца.


Такође званични подаци су да је 2020. године Украјина имала 76442 поморца.


Напомињемо да су ови бројеви сада знатно већи, ради се о великом проценту светске флоте.

Услед санкција и блокада као и потенцијалне кризе са гасом и нафтним дериватима створиће се јако тешка ситуација у смислу одржавања глобалног ланца снабдевања, као и професионалног кадра.

УПРС ће дозволити агенцијама за укрцај рекламе на facebook страници Удружења са напоменом да ће само сертификоване МЛЦ агенције за укрцај добити прилику за постављање објава на профилу удружења.

Пре постављања рекламе на страници Удружења агенције за укрцај дужне су да прво контактирају удружење.



Регрутовање и распоређивање

Према Конвенцији о поморском раду из 2006. године („МЛЦ“), приватне агенције за запошљавање помораца морају да:


-не употребљавају било који облик црних листа или друга средства како би спречили поморце да се запосле за посао за који су квалификовани;

-не намећу поморцу никакве таксе или друге трошкове, осим трошкова лекарског уверења, националне поморске књижице, пасоша или друге личне путне исправе, (трошкове виза сноси бродовласник);

-воде ажурни регистар свих помораца регрутованих или распоређених преко њих;

-осигурају да су поморци информисани о својим правима и дужностима из својих уговора о раду пре ангажмана и да могу испитати своје уговоре о раду пре и након потписивања као и да добију копију уговора;

-провере да ли су поморци квалификовани;

-провере (колико је то могуће) да бродовласник има средства да заштити поморце у страној луци;

-одговоре на било коју жалбу која се односи на њихове активности;

-успоставе систем осигурања или еквивалентну меру за накнаду поморцима за било какву повреду обавезе од стране агенције за регрутацију или бродовласника.


442 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page