top of page
Search

Одлука Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре

Updated: Jun 23

Током разговора у оквиру међуресорне радне групе која се бави решавањем статуса помораца у Србији, дошли смо до поражавајећег сазнања да Лучка капетанија Београд (иначе једина ЛК у Србији надлежна за поморце) тзв.бело особље не сматра за поморце односно за чланове посаде брода.


Одмах по овом сазнању обратили смо се надлежном Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре које је у кратком року организовало састанак на који су позвани представници све три овлашћене агенције за укрцај помораца и представници УПРС.


Резултат тог састанка јесте то да ће по први пут тзв.бело особље бити препознато од стране капетаније и да ће се сматрати поморцима! Ово је јако важно за даљи ток преговора ка дефинисању статуса помораца и за будући порески третман помораца.


О "Потврди о броју дана проведених у пловидби" која ће бити издавана као резултат ове одлуке, заинтересовану јавност ћемо благовремено обавештавати.


Овом приликом желимо да се у име Управног Одбора УПРС захвалимо нашем чланству на указаној подршци и поверењу, како у досадашњем току тако и у наставку преговора у оквиру Радне групе.


Захвалност указујемо и Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре што је имало слуха за предлоге нашег Удружења, као и представницима агенција које су узеле учешће на поменутом састанку.


У наставку преносимо званичну одлуку Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре:


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Број: 001552429 2024 14810 004 000 011 005 Београд, 7.6.2024. године


ЗА: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА


Ул. Кнеза Милоша 20 11000 Београд


У вези дописа бр. 1425364 2024 10520 004 00011 001 од 23. априла 2024. године којим сте тражили мишљење у вези са применом одредаба Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006, обавештавамо вас да је у складу са чланом II, став 1. тачка (ф) Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006 („Службени гласник РС Међународни уговори", број 8/2011) дефинисан израз поморца као било које лице које је запослено или узето у службу или које ради у било ком својству на броду на који се примењује ова Конвенција. Такође у складу са чланом 4. тачка 37) Уредбе о званима, условима за стицање звања и овлашћења чланова посаде поморских бродова („Службени гласник РС", број 16/2014) поморац је било које лице које је запослено или узето у службу или које ради у било ком својству на броду на који се примењује ова уредба.


Напомињемо да је у претходном периоду одржано неколико састанака Радне групе за утврђивање статуса, права, обавеза и оцену основаности иницијативе помораца у вези са њиховим даљим статусом у којем су се нашли након издавања привремених решења. Такође 15. марта 2024. године у просторијама Министарства, грађевинарства и инфраструктуре одржан је састанак представника Министарства, грађевинарства и инфраструктуре, представника овлашћених агенција за укрцај помораца и представника Удружења помораца Републике Србије. На наведеним састанцима, између осталог је разматрано питање на кога се односи термин „поморац" и тада је изнет став да се под термином „поморац" подразумевају сва лица која су запослена или узета у службу или која раде у било ком својству на броду.


С тим у вези, мишљења смо да се осим лица која су ангажована на поморском броду ради обављања бродске делатности у служби палубе и служби машине који чине посаду поморског брода (заповедник брода, официри палубе, управитељ машине, официри машине и др.) и сва физичка лица која се запошљавају на поморском броду ради обављања других послова (собари, келнери, кувари, фризери, стјуарти, чистачи и др) могу сматрати поморцима.


С поштовањем,


В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА


Предраг Петровић

1,220 views0 comments

Comments


bottom of page