top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Поморци кључни радници - допис Влади Републике Србије и надлежним министарствима

Пратећи развој ситуације изазване пандемијом корона вируса КОВИД-19, Удружење Помораца Републике Србије је почетком априла упутило допис Влади Републике Србије и надлежним министарствима у ком је тражено да се поморци прогласе кључним радницима.

Горенаведенима је предочено:

- Циркуларно писмо бр. 4204/Add.6 Међународне Поморске Организације – ИМО-а у којем се Владе држава позивају да поморцима и лучким радницима доделе статус „кључних радника“ што би подразумевало одређена изузећа од ограничења кретања становништва како би се поморцима омогућио пут до брода као и повратак помораца са брода кући, што подразумева и омогућавање транзита поморцима кроз државе ради искрцавања/укрцавања.

- Одлука Комисије ЕУ од дана 23.03.2020 где се позивају Владе држава чланица ЕУ да формирају слободне тзв „зелене“ пролазе на граничним прелазима, на којима би се у скраћеним процедурама најдуже до 15 минута контролисали сви путници односно транспортни радници и уколико не покажу никакве симптоме КОВИД-19 болести несметано би наставили свој пут ка луци укрцаја.

Од Владе Републике Србије је тражено да поморци буду изузети од следећих одлука:

1. ОДЛУКА о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију 37/2020-3

2. ОДЛУКА о затварању граничних прелаза: 25/2020-3, 27/2020-14, 35/2020-18, 47/2020-3

3. Уредба о мерама за време ванредног стања: 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, 43/2020-3, 47/2020-3, 49/2020-3

У циљу решења насталих проблема предлажемо следеће:

1. Предлажемо да се поморци прогласе за кључне раднике. У складу са ИМО циркуларним писмом 4204/Add.6 од 27. 03. 2020. године.


2. Договарање отварања „зелених“ пролаза на граничним прелазима са суседним државама чланицама ЕУ ( Мађарска, Хрватска, Румунија, Бугарска ) као и обезбеђивање слободног транзита за поморце из Републике Србије, а у складу са препорукама Комисије ЕУ од дана 23.03.2020. године.

3. Тестирање помораца на КОВИД-19 пред полазак на пут, те у случају негативног резултата теста издати потврду на српском и енглеском језику која би поморцу омогућила несметан прелазак граничних прелаза, у складу са препоруком Комисије ЕУ. На препоруку здравствене струке временски ограничити валидност потврде.

4. Поморцима који се враћају са брода омогућити несметан улазак у земљу без обзира из које државе долазе. По уласку у Републику Србију према поморцима поступати по процедурама прописаним од стране надлежних органа за сузбијање ширења корона вируса.

354 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page