top of page
Search

Процедура за улазак у Црну Гору ради обнове бревета у току епидемије КОВИД-19

Updated: Dec 30, 2020

Како бисмо отклонили неодумице многим колегама поморцима у вези са процедуром уласка у Црну Гору ради обнове бревета преносимо процедуру издату од НКТ ЦГ:


Поштована,

Сходно Вашем захтјеву, достављамо Вам услове под којима се поморцима може дозволити улазак у Црну Гору ради обнове лиценце:

- Приликом уласка у Црну Гору дужни су да донесу негативан тест на КОВИД-19, не старији од 48ч.

- На граници треба да здравствено-санитарном инспектору пријаве смјештај у којем ће боравити и на који ће се односити издато Ријешење инспекције о здравственом надзору.

- Током боравка у Црној Гори биће под пооштреним епидемиолошким надзором уз могуће тестирање на нови коронавирус. Боравак мора бити обезбијеђен на једном мјесту: стану, апартману, хотелу или објекту. Свако кретање изван објекта намјењеног за смјештај је забрањено изузев за потребе обнове лиценце.

- Задржавање у Црној Гори је дозвољено најдуже до 48ч.

- Неопходно је да током боравка ван простора гдје су смјештени током цијелог времена носе маску и рукавице, поштују физичку дистанцу, а приликом сваког мјењања просторије врше дезинфекцију/мијењање рукавица.

- Неопходно је да воде рачуна о свом здравственом стању, те да у сличају појаве респираторних симптома не напуштају смјештај и одмах обавијесте надлежну епидемиолошку службу.

- Придржавање других општих мјера превенције је обавезно. Кретање и остваривање других социјалних контаката осим наведених на описани начин није дозвољено.

- Непоштовање датих мјера подразумијева подразумијева покретање поступка укидања одобрења за рад и боравак у Црној Гори.

118 views0 comments

Comments


bottom of page