top of page
Search

Транспортна заједница


Формирање Транспортне заједнице југоисточне Европе, која је основана 2017. године, представља важан корак ка унапређењу транспортних система и економске сарадње у региону. Ова заједница обухвата Европску унију и пет земаља Западног Балкана: Србију, Албанију, Босну и Херцеговину, Северну Македонију, Црну Гору и Косово као аутономну покрајину Србије према резолуцији 1244 Уједињених Нација.

Основни циљ Транспортне заједнице југоисточне Европе је усклађивање са стандардима Европске уније у области транспорта, што укључује и железнички, друмски, речни и поморски саобраћај.


За поморце из Србије, формирање Транспортне заједнице има посебан значај у неколико аспеката.


Прво, омогућава бољу међусобну координацију и сарадњу између земаља чланица, што може резултирати побољшањем услова рада и сигурности на мору. 


Друго, један од важних аспеката ове заједнице је признавање професионалних сертификата и лекарских прегледа издатих у другим земљама потписницама.


Конкретно, за поморце то значи да ће сертификати који потврђују њихову стручност и квалификације, као и лекарски прегледи потребни за добијање ових сертификата, бити признати у свим земљама чланицама Транспортне заједнице. 


Ово у пракси значи да Поморац држављанин Србије који је извадио сертификате и радио лекарски преглед у Црној Гори може, на основу тих црногорских сертификата, добити еквивалентне српске сертификате у Србији. Ово је омогућено захваљујући споразуму у оквиру Транспортне заједнице југоисточне Европе, која предвиђа реципрочно признавање професионалних сертификата и лекарских прегледа издатих у земљама потписницама.


То значи да, уколико је поморац добио важеће сертификате у Црној Гори, ти сертификати ће бити признати и у Србији без потребе за додатним процедурама или прегледима. Овај механизам омогућава слободније кретање и рад помораца унутар земаља чланица, што доприноси ефикаснијем и економичнијем функционисању транспортног сектора у региону.


Усклађивање са стандардима Европске уније такође значи да ће услови рада и сигурносни стандарди бити унапређени, што директно утиче на боље услове рада за поморце. Формирање Транспортне заједнице стога није само корак ка бољој инфраструктурној повезаности у региону, већ и значајан напредак ка стварању праведнијих и безбеднијих услова рада за све учеснике у транспортном сектору, укључујући и поморце.


Након свега овога, надлежни су нам дужни одговора на неколико питања:


1. Зашто надлежне институције у Србији не спроводе одредбе из наведеног документа у прилогу, као ни из Стратегије развоја водног саобраћаја 2015/2025, које предвиђају одређене погодности за српске поморце?


2. Ко од надлежних органа ради против интереса Србије и српских помораца?У Београду 22.05.2024. године,


УО УПРСПРИЛОГ 1 - ЗАКОН о потврђивању Уговора о оснивању Tранспортне заједнице
.pdf
Download PDF • 1.06MB


ПРИЛОГ 2 - ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице
.p
Download P • 176KB524 views0 comments

Comments


bottom of page